150 anys d'emprenedors humanitaris

 

 

Voluntaris de la Creu Roja a L'Alt Maresme

 

Repsol, la Creu Roja i FSC Inserta col·laboren en la inserció laboral de col·lectius vulnerables

Una vintena de persones es formen per treballar en estacions de servei

n Després de finalitzar la formació teòrica, els participants del curs faran pràctiques professionals en diverses estacions de servei de Repsol.

n Avui divendres, s’ha celebrat un acte per lliurar als participants els diplomes de la formació teòrica i preparar la seva incorporació a les estacions de servei. 

Repsol, la Creu Roja i FSC Inserta, l’entitat de la Fundació ONCE especialitzada en la inserció laboral de persones amb discapacitat, estan desenvolupat conjuntament un curs per formar persones en situació de vulnerabilitat com a venedors d’estacions de servei. Arreu de Catalunya, 16 persones en estan participant en aquesta formació entre els mesos d’abril i maig,

El curs consta de 132 hores de classes, dividides en 90 hores de teoria i 42 hores de pràctiques en estacions de servei de Repsol. Els participants acaben de finalitzar la formació teòrica, que han realitzat entre el 15 d’abril i el 7 de maig, i avui, divendres 17 de maig, han rebut els diplomes acreditatius.

L’acte, que s’ha celebrat a les 12.30 h a la seu de la Creu Roja, ha comptat amb la presència de la coordinadora de projectes d’Ocupació, Sònia Giménez, la Directora Territorial de FSC Inserta a Catalunya i Balears, Núria Sanz; el Delegat Regional de la Xarxa de Gestió Directa de les Estacions de Servei de Repsol, Enrique Grivé, el Delegat Regional de la Xarxa Abanderada de les Estacions de Servei de Repsol, Juan Antonio Bule, i el Cap de Marketing i Integració Professional del Centre Superior de Formació Repsol, Salvador Lorenzo.

A més del lliurament de diplomes, l’acte ha servit per preparar la propera incorporació dels participants del curs a les estacions de servei on realitzaran les pràctiques del 21 al 29 de maig. Una vegada finalitzades les pràctiques, és previst que la major part dels participants del curs puguin començar a treballar en estacions de servei durant els mesos d’estiu.

Quatre anys col·laborant en favor dels col·lectius socials més vulnerables

D’entre els 16 participants del curs, 8 procedeixen de la Creu Roja i pertanyen a diversos col·lectius en risc d’exclusió social i 8 són persones amb discapacitat, identificades per FSC Inserta. El  curs forma part de les accions que la Fundació ONCE i la Creu Roja estan realitzant en el marc del Programa Operatiu de Lluita contra la Discriminació 2007-2013 per millorar les oportunitats de contractació dels col·lectius en risc d’exclusió social. Ambdues entitats col·laboren amb Repsol arreu de l’Estat per facilitar la inserció de les persones que es troben en aquesta situació des de l’any 2010.