150 anys d'emprenedors humanitaris

 

 

Voluntaris de la Creu Roja a L'Alt Maresme

 

1 d’octubre, Dia Internacional de la Gent Gran

1 de cada 4 persones grans en situació vulnerable acull algun fill o familiar a casa seva

 

n  El context de crisi fa més tangible el paper actiu que les persones grans desenvolupen a la societat, ajudant els seus familiars i entorn més proper.

 

n  La Creu Roja desenvolupa projectes per promoure l’envelliment actiu en què hi van participar 7.118 persones durant el 2012.

 

n El fet que 2.344 persones grans siguin voluntàries de la Creu Roja a Catalunya (el 12,36% del total del voluntariat) també posa de manifest la contribució social d’aquest col·lectiu.

 

Fins a 1 de cada 4 persones grans en situació de vulnerabilitat estan acollint algun dels seus fills, néts o familiars a casa seva arreu de Catalunya, segons dades de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja.

 

El context de crisi econòmica que estem travessant ha fet més tangible que mai el paper actiu que la gent gran desenvolupa a la societat, preocupant-se pels seus familiars i pel seu entorn més proper. Un dels factors que ha fet possible que la gent gran estigui donant suport actualment als seus familiars són els èxits obtinguts per l’Estat del Benestar que hem conegut durant les darreres dècades, que garantia uns mínims de confort, seguretat i benestar a  les persones de major edat.   

 

Això no obstant, la crisi econòmica està afectant tant la gent gran com el seu entorn social i familiar. El tercer estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya (juny de 2012) indica que 1 de cada 3 persones grans usuàries de la Creu Roja han ajudat per primera vegada algun familiar durant els darrers 2 anys i són el principal suport econòmic i emocional de les seves famílies, realitzant suports com els següents: assumeixen el pagament d'hipoteques, l'alimentació dels fills i néts, el pagament de factures de materials escolars, roba, menjadors, etc. Un dels tipus d’ajut que han prestat és acollir fills o familiars a casa seva, cosa que han fet 1 de cada 4 persones grans en situació de vulnerabilitat.

 

En molts casos, les persones grans han pogut ajudar els seus fills i familiars gràcies a l’estabilitat que els proporciona tenir un pis de propietat ja pagat. Així ho indica el tercer estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat, segons el qual el 90% de les persones grans enquestades viuen al seu domicili i el 74% en règim de propietat. A més, l’estudi indica que el 90% de les persones grans ateses per la Creu Roja obtenen els seus ingressos a través d’una pensió (pròpia o del cònjuge).

 

Això no obstant, la crisi no ha estat innòcua per a les persones grans. 7 de cada 10 estan angoixades pel seu futur i pel dels seus familiars i consideren que aquesta és la pitjor crisi que han viscut. Entres d’altres dades, el tercer estudi de l’Observatori indica que 7 de cada 10 persones han vist disminuir la seva capacitat d’estalvi i que 1 de cada 4 no poden mantenir la llar a una temperatura adequada.

 

Per aquests motius, el grup de persones grans amb responsabilitats familiars sobrevingudes per la precarització familiar constitueix un dels col·lectius prioritaris de la crida estatal d'ajuda de la Creu Roja “Ara + que mai”. La institució humanitària va llençar aquesta crida el 2012 per ampliar la seva intervenció amb les persones en situació d'extrema vulnerabilitat afectades per la crisi. Durant el passat any, es van atendre 24.034 persones grans a tot Catalunya en projectes exclusivament enfocats a contribuir al pagament de diverses despeses: subministraments, aliments, productes d’higiene personal i de la llar, serveis de medicina especialitzada que no entren per la seguretat social (dentistes, oftalmòlegs, podòlegs, etc.). Aquest 2013, ja s’han atès 1.333 persones a la demarcació de Barcelona, només amb la distribució de productes alimentaris.

 

Envelliment actiu: envellir bé, molt i millor

 

Una de les línies d’actuació prioritàries de la Creu Roja és la promoció de l’envelliment actiu. L’objectiu de la institució humanitària és fomentar que les persones grans es cuidin durant tota la vida amb la finalitat que, quan siguin grans, puguin viure amb salut, ser autònomes i independents. Per això, la Creu Roja realitza tallers, xerrades i activitats d’exercici físic per a la gent gran, amb la finalitat que la gent gran es mantingui activa i continuï mantenint les relacions amb el seu entorn social. Durant l’any passat, en aquestes activitats, hi van participar 7.118 persones.

 

Malgrat tot, hi ha una part de les persones grans que tenen una salut més fràgil o que presenten algun tipus de dependència. Per a aquestes persones, la Creu Roja continua distribuint productes de suport per facilitar la realització de les activitats de la seva vida diària o acompanyant-les a fer gestions, visites al metge, etc.

 

Més de 2.300 persones grans, voluntàries de la Creu Roja a Catalunya


A més a més, una altra dada que mostra que les persones grans contribueixen a la societat és que, entre el voluntariat de la Creu Roja a Catalunya, hi ha un percentatge significatiu de persones grans que, en molts casos, s’involucren amb la institució humanitària quan es jubilen i tenen més temps lliure. Concretament, fins a 2.344 de les 19.174 persones voluntàries de la Creu Roja a Catalunya tenen més de 60 anys (12,36%).