150 anys d'emprenedors humanitaris

 

 

Voluntaris de la Creu Roja a L'Alt Maresme

 

Observatori Vulnerabilitat

L'Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya té com a objectiu reflexar la realitat social i econòmica dels diferents col·lectius que atèn la organització. Aquesta publicació va néixer al 2011 i aquí es fa un recull dels estudis editats desde llavors fins a l'actualitat.
Accedeix al darrer estudi publicat de l'Obsevatori de Vulnerabilitat: "L'accés de la infància a l'alimentació saludable"

Informació Relacionada

Infància i família
"L'accés de la infància a l'alimentació saludable" | Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja Catalunya | març 2015
"L'impacte de la crisi en la infància i l'entorn escolar" | Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja Catalunya | gener 2013
"L'impacte de la crisi en la infància i les famílies" | Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja Catalunya | juliol 2011
Salut
"L'afectació de la crisi en la salut de les persones" | Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja Catalunya | setembre 2014
Feina 
"L'impacte de la crisi en les persones majors de 45 anys" | Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja Catalunya | febrer 2014
"L'ocupació dels col·lectius vulnerables en el marc de la crisi socieconòmica" | Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja Catalunya | desembre 2011
Habitatge
"Habitatge i col·lectius vulnerables" | Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja Catalunya | juliol 2013
Persones grans
"L'impacte de la crisi en les persones grans" | Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja Catalunya | juny 2012
Col·laboradors
Servei d'Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona
Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya)
Fundació Thao
Societat Catalana de Pediatria