150 anys d'emprenedors humanitaris

 

 

Voluntaris de la Creu Roja a L'Alt Maresme

 

Más de setenta personas mayores de 45 años encuentran trabajo de la mano de Cruz Roja

L’entitat ha format i asessorat més de 130 persones amb dificultats per reincorporar-se al mercat laboral.

65 de les persones que han participat en la iniciativa han aconseguit un contracte, xifra que representa el 49% de les persones participants.

En el marc del programa ‘Impulsem el que fas’, el Pla d'Ocupació de la Creu Roja ha impulsat una iniciativa per promoure la incorporació de persones aturades majors de 45 anys gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona.

“La Creu Roja reforça l’ocupabilitat de les persones majors de 45 anys amb trajectòries professionals descendents i desocupació perllongada motivada per la crisi, on l’edat i la formació desactualitzada són elements de discriminació per a la seva reincorporació al mercat de treball, amb situacions que s’agreugen segons s’acosten a la jubilació”, 

assenyala Laia Ferré, referent de projectes d'Ocupació de la Creu Roja a Barcelona.

Aquesta iniciativa s’ha adreçat a persones que, després de quedar-se a l’atur amb més de 45 anys, busquen una nova oportunitat professional que els permeti tornar a treballar i reprendre una vida autònoma. Les persones que hi han participat han realitzat un itinerari intensiu amb activitats formatives i d'orientació, així com tallers i sessions informatives per ampliar coneixements sobre el mercat laboral en determinats sectors d'activitat.

En el marc del projecte

 s’han portat a terme dues accions formatives que han permès que el 85% de l’alumnat del curs de neteja i més del 5

0% de l’alumnat del curs de Carnisseria i Xarcuteria hagin  aconseguit un contracte.

Les actuacions del Pla d'Ocup

ació de la Creu Roja estan dirigides a donar suport a les persones més vulnerables en el seu camí cap a l'ocupació, des de l'orientació a la recerca de feina fins a la pròpia inserció laboral, passant per accions formatives en competències que els permetin treballar en un sector determinat.