150 anys d'emprenedors humanitaris

 

 

Voluntaris de la Creu Roja a L'Alt Maresme

 

Qui som

El màxim òrgan de direcció i representació de la Institució és el comitè; en el cas de l’Alt Maresme, aquest té una representació comarcal, i està format per voluntaris/es, socis, representants de l’administració del territori i membres nomenats directament pel president; a continuació detallem les persones que enguany en formen part:

 President -           Angel Lacueva i Pasamar
 Vice. -                  Pilar Monter Cordoba
 Vice. -                  Cecilia Eraso Ayesa 
 Secretaria-           Maria Marsa Vila 
 Vocal-                  Juan Manuel Serra serra
 Vocal-                  Anna Serra Fabregas
 Vocal-                  Andreu Xandri Sanchez
 Rep. Aj- Calella-  Albert Torrent i Vivancos
 Repr. Aj- Pineda de Mar- Xavier Amor i Martin 
 Repr Aj-

tConsell Comarcal del Maresme- Meritxell Romero Pinet

Els objectius fonamentals del Comitè Comarcal són:

1.-Establir els objectius marc de Creu Roja en el seu àmbit territorial, acord amb les directrius marcades pels òrgans superiors.
2.-Adoptar acords sobre totes les qüestions plantejades pel president.
3.- Aprovar la gestió tècnica de l’oficina, els pressupostos i elaborar informes quan així sigui necessari.
4.- Crear comissions o òrgans de participació per a la presa de decisions i la millora de l’acció local de la Institució.