150 anys d'emprenedors humanitaris

 

 

Voluntaris de la Creu Roja a L'Alt Maresme

 

Reciclatge DEA

Reciclatge desfibril·lació Automàtica per a personal no mèdic (DEA)
 
El decret 355/2002 regula l’utilització dels desfibril·ladors automàtics i l’obligatorietat del reciclatge cada any.
 
Durada
1 hora i 30 minuts
 
Objectius
 
Recordar protocol de Suport Vital Bàsic.
Recordar utilització aparell DEA
Continguts Suport Vital Bàsic
 
Suport vital bàsic
SVB instrumentalitzat de la via aèria
Continguts utilització DEA
 
Desfibril·lador extern automàtic: funcionament i manteniment
Algoritme de l’ERC per el DEA
Recollida de dades d’un desfibril·lador extern automàtic
Simulació de pràctica integrada
Avaluació
S’avaluarà continuadament a cada participant emfatitzant la correcció dels errors. Al finalitzar el reciclatge l’alumne haurà de demostrar que sap utilitzar l’aparell.
 
Titulació
Certificat del curs. Tramitació de la titulació a l’IES (Institut d’Estudis de la Salut) de la Generalitat de Catalunya. Creu Roja és un centre homologat per l’IES.
Cal assistir a la totalitat de l’acció formativa.
Cal realitzar el reciclatge abans de la data de caducitat de realització del curs (3 anys naturals), en cas contrari no serà vàlid el reciclatge i caldrà fer el curs sencer novament.
 
Requisits
Tenir el carnet de manipulació de DEA